top of page

Hoe je oren ervoor zorgen dat je brein langer fit blijftCognitie is een verzamelterm voor heel wat verschillende vaardigheden, zoals aandacht, geheugen en verwerkingssnelheid. De impact van tinnitus op cognitie hangt af van persoon tot persoon. Zo hebben studies van TINTRA al aangetoond dat personen met tinnitus moeilijkheden kunnen ondervinden met de controle van aandacht, woordvlotheid, of het werkgeheugen.

Ook gehoorverlies speelt een rol. Bij heel wat personen gaat tinnitus gepaard met gehoorverlies. Over de impact van dat gehoorverlies op cognitie is al heel wat wetenschappelijke literatuur neergepend. Wanneer je ouder wordt, gaat je cognitief vermogen achteruit. Dit proces wordt versneld door slechthorendheid. Gehoorverlies is dan ook de belangrijkste behandelbare risicofactor voor dementie. Hoopgevend onderzoek toont wel aan dat wanneer gehoorverlies behandeld wordt met hoorapparaten of cochleaire implantaten, die versnelde cognitieve achteruitgang deels wordt tegengegaan.


In verder onderzoek van TINTRA konden we deze effecten linken aan de activiteit van de hersenen. We zien namelijk dat tinnitus zorgt voor een verstoorde hersenactiviteit in specifieke hersenregio’s die instaan voor belangrijke cognitieve vaardigheden, zoals het geheugen en de controle van aandacht.


Goed zorg dragen voor ons gehoor en (enig) gehoorverlies tijdig ondersteunen met bijvoorbeeld hoortoestellen (of een cochleair implantaat in geval van ernstig gehoorverlies), is daarom van kapitaal belang. Doctorandus Hanne Gommeren legt in een artikel in EOS het volgende uit: "Het dragen van hoorapparaten of hoorimplantaten en een rijkelijk gevulde sociale agenda vormen de basis voor het behouden van een fit brein. Je oren zijn een rechtstreekse toegangspoort tot een sociaal leven. Wanneer je doof wordt, en dit bijgevolg wegvalt, krijgen de hersenen het vaak moeilijk om taken correct uit te voeren." Lees het volledige artikel via deze link: https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/hoe-je-oren-ervoor-zorgen-dat-je-brein-langer-fit-blijft

Comentarios


bottom of page