top of page

Bimodale stimulatie als behandeling voor tinnitus



Met regelmaat verschijnen er wetenschappelijke publicaties waarin bimodale stimulatie bij tinnitus centraal staat. Inmiddels zijn er ook twee apparaten met deze techniek commercieel beschikbaar (Lenire en Neosensory Duo). Daarnaast is er naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Michigan ook nog een apparaat in ontwikkeling. Wat is bimodale therapie bij tinnitus nu precies? Hoe zit het met de theorie erachter? Wat laten de onderzoeken zien naar bimodale stimulatie bij tinnitus? En waarom moeten we deze resultaten toch kritisch bekijken?


Samen met neurowetenschapper dr. Emilie Cardon bekeek ik de lopende onderzoeken naar bimodale stimulatie voor tinnitus en leggen we de vinger op enkele pijnpunten die hopelijk in de toekomst toch meer aandacht zullen krijgen in tinnitusonderzoek. De weg naar een adequate behandeling is immers enkel mogelijk wanneer onderzoekers zich ertoe verbinden methodologisch correct onderzoek uit te voeren alsook eerlijk te rapporteren.


De blog omtrent onze bevindingen werd gepubliceerd op Hoorzaken.nl en kan je lezen via volgende link: https://www.hoorzaken.nl/nieuws/bimodale-stimulatie-bij-tinnitus-lenire-michigan-tinnitus-device-neosensory-duo/

 

Kommentare


bottom of page